SMSgate

PROFESIONÁLNA A VÝKONNÁ SMS BRÁNA

powered by SMS System Suite

2000000+ správ

Odoslaných SMS za minulý mesiac

175 používateľov

aktuálny počet používateľov SSS systému a rastieme …

24/7 Support

Objavil sa problém? Kontaktujte nás!

NOVINKA ! Zasielanie správ ZADARMO cez Váš mobil? Nie je problém, podporujeme zasielanie SMS správ cez Váš mobil.

Nainštalujte si aplikáciu do Vášho Android smartphonu a zaregistrujte si ho do SMSgate. Budeme môcť využívať všetky výhody systému SMSgate ( WEB, Excel, mail2SMS, API ) a priptom zasielať SMS správy cez Vás mobil ! SMS Správy budú zasielané pod Vašim číslom a v rámci Vášho paušálu.

NOVINKA ! Zasielanie správ cez VIBER ? Nie je problém, podporujeme zasielanie VIBER správ v cenách už od 0,014€ za správu

SMSgate priamo podporuje napojenie na VIBER ako jedného z môžného spôsobu odoslania správ. Pomocou LCR ( least-cost-routing) smerovania SMSgate môže správu zaslať najprv cez VIBER a až v prípade, že správa nie je doručená, môže zaslať správu cez klasickú SMS správu. Žiadne duplicitné zasielanie cez SMS = šetrenie Vašich financií.

Najprepracovanejšia SMS brána na trhu, ceny od 0,02 €/SMS, garantovaná doručiteľnosť správ

SMSgate využíva priame prepojenie na telekomunikačných operátorov cez výkonné rozhrania a protokoly. Výkon API až 500 SMS správ za sekundu a jej unikátne vlastnosti z nej robia jedinečnú službu na trhu. Klient má k dispozícii profesionálny nástroj, s ktorým môže uspokojiť aj tie najnáročnejšie potreby používateľov.

Posielajte hromadné SMS jednoducho a rýchlo

SMSgate je profesionálna a výkonná SMS brána s garantovanou doručiteľnostťou SMS správ, využívajúca priame prepojenie na telekomunikačných operátorov cez výkonné rozhrania a protokoly. Podpora VIBER správ a LCR cez SMS je samozrejmosťou.

Naplánujte si odoslanie hromadných SMS

SMSgate  ľahko zvládne nastavenia spôsobu a tvaru SMS správ, priorít, preddefinovaných SMS správ, časovo oneskorených a plánovaných SMS správ. Odosielajte pohodlne aj niekoľko miliónov SMS správ a to všetko pri real-time prevádzke. Systémovo zamedzte/pozastavte odoslanie SMS správ v určitej dobe a čase.

Importujte veľký objem SMS z EXCEL súboru

SMSgate  systém umožňuje používanie neobmedzeného počtu premenných pre dynamické vytváranie SMS správ pri importe z EXCEL súborov,  vrátane kadenčných skupín s real-time kontrolou kadencie pre dokonalé vyťaženie call centier.

Výkon API až 500 SMS správ za sekundu!

API modul je určený pre klientov, ktorí vyžadujú vysokú priepustnosť SMS správ. Tento modul umožňuje pripojenie klientských SMS systémov pomocou volaní typu JSON, XML alebo SOAP. Samozrejme to všetko vrátane kadenčných skupín s real-time kontrolou kadencie pre dokonalé vyťaženie call centier.

5 star system

Jednoduchá integrácia do vašich SMS systémov.
Vrátane non-stop podpory a pomoci pri integrácií.

Ak máte záujem kontaktujte nás:
Poskytneme Vám bližšie informácie

Poradíme Vám s dodávkou riešenia a takisto s najvhodnejšou možnosťou implementácie podľa Vašich požiadaviek a potrieb!