1. Home
  2. Docs
  3. SMS API popis
  4. Úvod

Úvod

URL

Všetky požiadavky sú odosielané prostredníctvom základnej URL https://api.smsgate.sk, za ktorým následuje typ požiadavky (JSON, XML, SOAP). Odpovede sú odosielané prostredníctvom formátu JSON alebo XML.

URL pre POST/GET požiadavku – odpoveď je vo formáte JSON

https://api.smsgate.sk/json

URL pre XML požiadavku – odpoveď je vo formáte XML

https://api.smsgate.sk/xml

URL pre SOAP požiadavku – odpoveď je vo formáte XML

https://api.smsgate.sk/soap

HTTP metódy

Všetky požiadavky je možné odosielať prostredníctvom metód POST alebo GET (GET len v prípade, ak je povolená nad API kľúčom) použitím kódovania UTF-8. V popise sú ukážky zobrazené formou metódy GET, avšak všetky parametre uvedené v tabuľke je možné vložiť kompletne aj do POST requestu. Pred volaním akejkoľvek funkcie je potrebná autentifikácia.

Bezpečnosť

Vzľadom na to, že aplikácia využíva výhradne len HTTPS protokol, celá komunikácia je šifrovaná. Pre zvýšenie bezpečnosti odporúčame aktivovať aj použitie mena a hesla pri autentifikácií alebo povoliť API prístup len z určitých IP adries.

Upozornenie:

Z bezpečnostných dôvodov je obmedzený maximálny počet requestov na 500 za sekundu. V prípade prekročenia server vráti status code 429 s chybovou hláškou – ‚Too many requests, please try again later.‘