1. Home
 2. Docs
 3. SMS API popis
 4. 1. JSON
 5. 1.7 Overovanie telefónneho čísla

1.7 Overovanie telefónneho čísla

Funkcia slúži na overenie existencie telefónneho čísla a operátora. Príkaz s použitím tokenu:

https://api.smsgate.sk/json/check_phone_number?token=XXXXXXX&phone_number=xxxxx

Príkaz s použitím session ID:

https://api.smsgate.sk/json/check_phone_number?session_id=XXXXXXXX&phone_number=xxxxx
ParameterTypPopis
token || session_idstringAPI token alebo session_id vrátené pomocou metódy auth. (Povinné)
phone_numberstringTelefónne číslo(Povinné)

Odpoveď

V prípade, že overenie prebehlo úspešne:

{
    "result": {
      "status": "success",
      "description": "",
      "code": "OK"
    },
    "exists": false,
    "operator": ""
  }

V prípade chyby (príklad s konkrétnou chybou):

{
    "result": {
      "status": "error",
      "description": "Relácia nebola nájdená alebo expirovala",
      "code": "SESSION_NOT_FOUND"
    }
  }

Popis parametrov

ParameterTypHodnoty
existsbooltrue – prípade, že telefónne číslo existuje
false – prípade, že telefónne číslo neexistuje alebo nie je platné
operatorstringVráti názov konkrétneho operátora. Hodnoty – Telekom|Orange|O2|Swan