1. Home
  2. Docs
  3. SMS API popis
  4. Autentifikácia / Bezpečnosť

Autentifikácia / Bezpečnosť

Pri volaní akejkoľvek metódy je z dôvodu bezpečnosti potrebná autentifikácia. Autentifikovať sa je možné dvoma spôsobmi a to prostredníctvom:

1. Token-u

Pri tomto spôsobe je potrebné pri každom volaní akejkoľvek metódy vkladať aj parameter token.

príklad:

https://api.smsgate.sk/json/nazov_metody?token=XXXXXXXXXXXXX&parameter1=hodnota&parameter2=hodnota...

2. Session ID

Pri tomto spôsobe je potrebné pred volaním akejkoľvek metódy najprv získat parameter session_id, ktorý sa bude následne posielať pri každom nasledujúcom volaní. Parameter session_id sa získava volaním funkcie auth, ktorej vlastnosti sú popísané nižšie pri každom type volania. Platnosť session_id je v prípade nečinnosti 15 minút. Pre zistenie alebo predĺženie platnosti session_id je možné použiť metódu ping, ktorá je taktiež popísaná nižšie pri každom type volania.

príklad:

https://api.smsgate.sk/json/nazov_metody?session_id=XXXXXXXXXXXXX&parameter1=&parameter2=hodnota...