1. Home
 2. Docs
 3. SMS API popis
 4. 2. XML
 5. 2.8 Blacklist

2.8 Blacklist

Funkcia slúži na overenie existencie telefónneho čísla na blackliste. Príkaz s použitím tokenu:

https://api.smsgate.sk/json/blacklist?token=XXXXXXX&number=xxxxx

Príkaz s použitím session ID:

https://api.smsgate.sk/json/blacklist?session_id=XXXXXXXX&number=xxxxx
ParameterTypPopis
token || session_idstringAPI token alebo session_id vrátené pomocou metódy auth. (Povinné)
numberstringTelefónne číslo(Povinné) Parameter povoľuje zadať aj viacero tel. čísiel, ktoré musia byť oddelené čiarkou. V prípade zadania hodnoty „all“ budú vrátené všetky čísla nachádzajúce sa v blackliste
limitintegerPočet záznamov, ktoré budú vrátené
startFromintegerVráti záznamy od zadanej hodnoty

Odpoveď

V prípade, že overenie prebehlo úspešne:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
  <result>
    <status>success</status>
    <description></description>
    <code>OK</code>
  </result>
  <numbers count="1">
    <number>
      <number>+XXXXXXXXXXXX</number> // tel. číslo
      <firstName>success</firstName> // Meno
      <lastName>OK</lastName> // Priezvisko
      <isBlocked>true</isBlocked> // Blokované - Áno - Nie
      <createdDateTime>2018-04-27 10:17:53</createdDateTime> // Dátum vytvorenia záznamu
    </number>
  </numbers>
</response>
                

V prípade chyby (príklad s konkrétnou chybou):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
  <result>
	<status>error</status>
	<description>Relácia nebola nájdená alebo expirovala</description>
	<code>SESSION_NOT_FOUND</code>
  </result>
</response>