1. Home
  2. Docs
  3. SMS API popis
  4. 2. XML
  5. 2.2 Funkcia ping

2.2 Funkcia ping

Funkcia slúži na overenie platnosti session id. Volaním tejto funkcie v pravidelných intervaloch je možné zabrániť v expirácií session id. Príkaz:

https://api.smsgate.sk/xml/ping?data=<XML>

XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request>
    <session_id>xxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxx</session_id>
</request>
ParameterTypPopis
session_idstringSession id(Povinné)

Odpoveď

V prípade, že overenie prebehlo úspešne:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
    <result>
	<status>success</status>
	<description></description>
	<code>OK</code>
    </result>
</response>
                                

V prípade chyby (príklad s konkrétnou chybou):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
    <result>
	<status>error</status>
	<description>Relácia nebola nájdená alebo expirovala</description>
	<code>SESSION_NOT_FOUND</code>
    </result>
</response>