1. Home
 2. Docs
 3. SMS API popis
 4. 2. XML
 5. 2.6 Spätná SMS

2.6 Spätná SMS

Aplikácia zavolá použitím XML GET URL definovanú v používatelských nastaveniach pri prijatí SMS správy. Na zavolanie tejto adresy bude v prípade, ak ju nebude možné volať ihneď pre každú doručenú SMS vykonaných týchto 6 pokusov: 1. Po 5 minútach od posledného pokusu
2. Po 15 minútach od posledného pokusu
3. Po 30 minútach od posledného pokusu
4. Po 60 minútach od posledného pokusu
5. Po 720 minútach od posledného pokusu
6. Po 1440 minútach od posledného pokusu (posledný pokus)
Potom bude nedoručená SMS zahodená. Text správy je v znakovej sade UTF-8.
Príklad:

http:/smsapp.zakaznik.sk/incomingMessage?data=<XML vygenerované podľa vzoru nižšie>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<callback>
  <addressTo>XXXXXXXXXX</addressTo>
  <addressFrom>XXXXXXXXXX</addressFrom>
  <timestamp>2014-10-10%2014%3A58%3A02</timestamp>
  <text>Ahoj%20Jožo</text>
</callback>
ParameterTypPopis
addressTostringČíslo adresáta správy
addressFromstringČíslo odosielateľa správy
timestampstringDátum a čas prijatia SMS vo formáte (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
textstringText SMS správy