1. Home
 2. Docs
 3. SMS API popis
 4. 1. JSON
 5. 1.8 Blacklist

1.8 Blacklist

Funkcia slúži na overenie existencie telefónneho čísla na blackliste. Príkaz s použitím tokenu:

https://api.smsgate.sk/json/blacklist?token=XXXXXXX&number=xxxxx

Príkaz s použitím session ID:

https://api.smsgate.sk/json/blacklist?session_id=XXXXXXXX&number=xxxxx
ParameterTypPopis
token || session_idstringAPI token alebo session_id vrátené pomocou metódy auth. (Povinné)
numberstringTelefónne číslo(Povinné) Parameter povoľuje zadať aj viacero tel. čísiel, ktoré musia byť oddelené čiarkou. V prípade zadania hodnoty „all“ budú vrátené všetky čísla nachádzajúce sa v blackliste
limitintegerPočet záznamov, ktoré budú vrátené. Parameter sa aplikuje len v prípade, ak parameter „number“ obsahuje hodnotu „all“.
startFromintegerVráti záznamy od zadanej hodnoty. Parameter sa aplikuje len v prípade, ak parameter „number“ obsahuje hodnotu „all“.

Odpoveď

V prípade, že overenie prebehlo úspešne:

{
    "result": {
      "status": "success",
      "description": "",
      "code": "OK"
    },
    "count" : 1,
    "numbers": [{
      "number": "+XXXXXXXXXXXX", // tel. číslo
      "firstName": "", // Meno
      "lastName": "", // Priezvisko
      "isBlocked": true, // Blokované - Áno - Nie
      "createdDateTime" : "2018-04-27 10:17:53" // dátum vytvorenia záznamu
    }]
  }

V prípade chyby (príklad s konkrétnou chybou):

{
    "result": {
      "status": "error",
      "description": "Relácia nebola nájdená alebo expirovala",
      "code": "SESSION_NOT_FOUND"
    }
  }