1. Home
  2. Docs
  3. SMS API popis
  4. 3. SOAP

3. SOAP

SOAP požiadavku je potrebné odosielať prostredníctvom HTTP POST (metóda GET nie je podporovaná). Pred volaním akejkoľvek funkcie je potrebná autentifikácia pomocou metódy auth. Vrátený session_id string je potrebné vkladať pri volaní ostatních metód

URL

https://api.smsgate.sk/soap

WSDL schéma

https://api.smsgate.sk/soap?wsdl