1. Home
  2. Docs
  3. SMS API popis
  4. 4. SMPP
  5. 4.3 Stavy SMS / SMS statuses

4.3 Stavy SMS / SMS statuses

StatusHodnota (message_state)Popis / Description
QUEUED1Vo fronte – správa bola prijatá a čaká na odoslanie ( Queued – The message has been received and is waiting to be sent )
SENT3Odoslaná – správa bola odoslaná do SMS centra ( Sent – the message has been sent to the SMS center )
DELIVERED4Doručená – správa bola doručená adresátovi ( Delivered- The message has been delivered to the recipient )
EXPIRED5Expirovaná – časový limit na doručenie správy vypršal ( Expired – The message delivery timed out )
DELETED6Zmazaná – správa bola odstránená z doručovacej fronty ( Deleted – The message has been removed from the delivery queue )
UNDELIVERABLE7Nedoručiteľná – správu nie je možné doručiť ( Undeliverable – The message cannot be delivered )
DENIED8Zamietnutá – správa bola zamietnutá SMS centrom ( Rejected – the message was rejected by the SMS center )
ERROR9Chyba – správu nie je možné odoslať z dôvodu chyby. Systém sa pokúsi opätovne správu doručiť ešte 5 krát v priebehu 60 minút ( Error – The message could not be sent due to an error. The system will try to deliver the message again 5 more times in 60 minutes )
UNKNOWN10Neznámy – správa bola odoslaná, ale nie je možné zistiť stav doručenia ( Unknown – The message has been sent, but delivery status cannot be determined )
SCHEDULED11Plánovaná – Správa je načasovaná na neskoršie odoslanie ( Scheduled – The message is timed to be sent later )
IN_GROUP12V skupine – Správa je zaradená do kadenčnej skupiny ( In the group – The message is included in the cadence group )
BLACKLISTED13Blokovaná – Správa sa nachádza v blackliste a bola zablokovaná ( Blocked – The message is blacklisted and blocked )
PROCESSING14Správa je v procese spracovania ( The message is in the process of being processed )
READ15Správa bola prečítaná ( The message has been read ) – only for VIBER messages