1. Home
 2. Docs
 3. SMS API popis
 4. 2. XML
 5. 2.4 Funkcia check_message

2.4 Funkcia check_message

Funkcia slúži na overenie stavu správy. Príkaz:

https://api.smsgate.sk/xml/check_message?data=<XML>

XML s použitím tokenu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request>
  <token>xxxxx</token>
  <message_id>xxxxx</message_id>
</request>

XML s použitím session ID:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request>
  <session_id>xxxxx</session_id>
  <message_id>xxxxx</message_id>
</request>
ParameterTypPopis
token || session_idstringAPI token alebo session_id vrátené pomocou metódy auth. (Povinné)
message_idstringID SMS správy vygenerovanej funkciou send_sms(Povinné)

Odpoveď

V prípade, že overenie prebehlo úspešne:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
  <result>
    <status>success</status>
    <description></description>
    <code>OK</code>
  </result>
  <message>
    <status>Doručená</status>
    <code>DELIVERED</code>
    <deliveryDateTime>2017-01-01 10:45:00</deliveryDateTime> /** Tvar timestamp alebo prázdny reťazec v prípade, že správa nebola ešte doručená */
  </message>
</response>
                

V prípade chyby (príklad s konkrétnou chybou):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
  <result>
	<status>error</status>
	<description>Relácia nebola nájdená alebo expirovala</description>
	<code>SESSION_NOT_FOUND</code>
  </result>
</response>
                

Stavy parametrov „code“ a „status“

codestatusPopis
UNSENTNeodoslanáNeodoslaná – Správa ešte nebola spracovaná.
SCHEDULEDPlánovanáPlánovaná – Správa je načasovaná na neskoršie odoslanie.
QUEUEDVo fronteSpráva bola prijatá a čaká na odoslanie.
SENDINGOdosiela saSpráva sa aktuálne odosiela.
SENTOdoslanáSpráva bola odoslaná do SMS centra.
DELIVEREDDoručenáSpráva bola doručená adresátovi.
EXPIREDExpirovanáČasový limit na doručenie správy vypršal.
DELETEDZmazanáSpráva bola odstránená z doručovacej fronty.
UNDELIVERABLENedoručiteľnáSprávu nie je možné doručiť.
DENIEDZamietnutáSpráva bola zamietnutá SMS centrom.
IN_GROUPV skupineSpráva je zaradená do kadenčnej skupiny
BLACKLISTEDBlokovanáSpráva bola zaradená na blacklist a zablokovaná
ERRORChybaSprávu nie je možné odoslať z dôvodu chyby. Systém sa pokúsi opätovne správu doručiť ešte 5 krát v priebehu 60 minút.
UNKNOWNNeznámySpráva bola odoslaná, ale nie je možné zistiť stav doručenia.