Kontaktná osoba

    Údaje spoločnosti / fakturačné údaje

    Vlastný textový identifikátor podlieha schváleniu. Môže byť reťazec maximálne 11 alfanumerických znakov, mimo všeobecné známych identifikátorov ( MVSR, NCZI, Tatrabanka, atď.)

    Vyplnením doleuvedených údajov získate testovací kredit 0.20€ pre odoslanie SMS do všetkých mobilných sieti v SK s textovým identifikátorom smsgate.sk

    Hľadám systém pre zasielanie SMS cez: