Kontaktná osoba

    Údaje spoločnosti / fakturačné údaje

    Ceny pre jednotlivé identifikátory : https://www.smsgate.sk/cennik

    Vyplnením doleuvedených údajov získate bezplatný kredit 0.50 € pre odoslanie SMS do všetkých mobilných sieti v SK

    Hľadám systém pre zasielanie SMS cez: