1. Home
  2. Docs
  3. SMS API popis
  4. 4. SMPP
  5. 4.1 Odoslanie správy / Sending a message (submit_sm)

4.1 Odoslanie správy / Sending a message (submit_sm)

Nasledovná tabuľka zobrazuje popis parametrov, ktoré je možné použiť pri odoslaní správy prostredníctvom submit_sm ( The following table describes the parameters that can be used when sending a message via submit_sm )

ParameterHodnoty / ValuesPopis / Description
source_addr_ton1Automatická detekcia odosielateľa ( Automatic sender detection )
source_addr_npi1Automatická detekcia odosielateľa ( Automatic sender detection )
dest_addr_ton1Automatická detekcia príjemcu ( Automatic recipient detection )
dest_addr_npi1Automatická detekcia príjemcu ( Automatic recipient detection )
data_coding0 – automatic detection, 1 = latin1, 8 = UCS2Typ kódovania správy ( Message encoding type )