1. Home
  2. Docs
  3. SMS API popis
  4. 1. JSON
  5. 1.2 Funkcia ping

1.2 Funkcia ping

Funkcia slúži na overenie platnosti session id. Volaním tejto funkcie v pravidelných intervaloch je možné zabrániť v expirácií session id. Príkaz:

https://api.smsgate.sk/json/ping?session_id=xxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxx
ParameterTypPopis
session_idstringSession id(Povinné)

Odpoveď

V prípade, že overenie prebehlo úspešne:

{
    "result": {
        "status": "success",
        "description": "",
        "code": "OK"
    }
}

V prípade chyby (príklad s konkrétnou chybou):

{
    "result": {
        "status": "error",
        "description": "Relácia nebola nájdená alebo expirovala",
        "code": "SESSION_NOT_FOUND"
    }
}