1. Home
 2. Docs
 3. SMS API popis
 4. 1. JSON
 5. 1.2 Funkcia ping

1.2 Funkcia ping

Funkcia slúži na overenie platnosti session id. Volaním tejto funkcie v pravidelných intervaloch je možné zabrániť v expirácií session id. Príkaz:

https://api.smsgate.sk/json/ping?session_id=xxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxx
ParameterTypPopis
session_idstringSession id(Povinné)

Odpoveď

V prípade, že overenie prebehlo úspešne:

{
  "result": {
    "status": "success",
    "description": "",
    "code": "OK"
  }
}

V prípade chyby (príklad s konkrétnou chybou):

{
  "result": {
    "status": "error",
    "description": "Relácia nebola nájdená alebo expirovala",
    "code": "SESSION_NOT_FOUND"
  }
}