1. Home
  2. Docs
  3. SMS API popis
  4. Chybové kódy / Error codes

Chybové kódy / Error codes

Popis ( Description )

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad chybových kódov, ktoré aplikácia vráti v prípade neúspešného spracovania požiadavky. Kódy su platné pre všetky typy volaní (JSON, XML, SOAP).

The following table lists the error codes that the application returns if the request fails. The codes are valid for all types of calls (JSON, XML, SOAP).

Kód / CodePopis / Description
AUTHENTICATION_REQUIREDJe potrebná autentifikácia ( Authentication required )
API_INTERFACE_DISABLEDNemáte prístup k rozhraniu API ( You do not have access to the API )
SESSION_NOT_FOUNDRelácia nebola nájdená alebo expirovala ( The session was not found or has expired )
API_TOKEN_NOT_FOUNDAPI token nebol nájdený ( API token not found )
GET_REQUEST_FORBIDDENGET request nie je povolený ( GET request not allowed )
IP_NOT_ALLOWEDPrístup z IP adresy X.X.X.X nie je povolený ( Access from the IP address X.X.X.X is not allowed )
NO_RECIPIENTSNeboli nájdený žiadny príjemcovia správy ( No message recipients found )
MESSAGE_TOO_LONGSpráva prekračuje povolený limit správ X ( The message exceeds the allowed X message limit )
INCORRECT_RECIPIENT_ADDRESSChybný príjemca: XXX ( Wrong recipient: XXX )
PRIMARY_NUMBER_TEXT_NUMBERS_DISABLEDTextové identifikátory sú zakázané pre všetky čísla ( Text identifiers are prohibited for all numbers )
VIRTUAL_NUMBER_TEXT_NUMBERS_DISABLEDTextové identifikátory nie sú pre toto číslo povolené ( Text identifiers are not allowed for this number )
TEXT_NUMBER_MUST_BE_ALPHANUMERICTextový identifikátor neobsahuje alfanumerické znaky ( The text identifier does not contain alphanumeric characters )
TEXT_NUMBER_NOT_ALLOWEDTento textový identifikátor nie je povolený ( This text identifier is not allowed )
TEXT_NUMBER_LENGTH_EXCEEDTextový identifikátor prekračuje povolený limit 10 znakov
RECIPIENT_REQUIREDJe potrebné zadať aspoň jedného príjemcu správy
TEXT_REQUIREDText správy musí byť zadaný
INVALID_DELIVERY_TIMENesprávny formá dátumu a času. Je požadovaný tvar timestamp napr. 2014-09-09 10:45:00
INVALID_CONCAT_VALUEHodnota „concat“ je nesprávna. Povolené hodnoty sú 1,2,3
INVALID_PRIORITY_VALUEHodnota „priority“ je nesprávna. Povolené hodnoty sú 1,2,3
INVALID_VALIDITY_VALUEHodnota „validity“ je nesprávna. Povolené hodnoty sú 1-1440
INVALID_TYPE_VALUEHodnota „type“ je nesprávna. Povolené hodnoty sú standard, flash
MESSAGE_NOT_FOUNDSpráva nebola nájdená
MESSAGE_ID_REQUIREDJe potrebné zadať parameter message_id
SENDING_DENIED_BY_DATETIMEOdosielanie správ v aktuálnom čase nie je dovolené
API_INTERFACE_SENDING_DENIED_BY_DATETIMEV aktuálnom čase nie je povolené odosielať správy prostretníctvom rozhrania API.