1. Home
  2. Docs
  3. SMS API popis
  4. Chybové kódy

Chybové kódy

Popis

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad chybových kódov, ktoré aplikácia vráti v prípade neúspešného spracovania požiadavky. Kódy su platné pre všetky typy volaní (JSON, XML, SOAP).

KódPopis
AUTHENTICATION_REQUIREDJe potrebná autentifikácia
API_INTERFACE_DISABLEDNemáte prístup k rozhraniu API
SESSION_NOT_FOUNDRelácia nebola nájdená alebo expirovala
API_TOKEN_NOT_FOUNDApi token nebol nájdený
GET_REQUEST_FORBIDDENGET request nie je povolený
IP_NOT_ALLOWEDPrístup z ip adresy X.X.X.X nie je povolený
NO_RECIPIENTSNeboli nájdený žiadny príjemcovia správy
MESSAGE_TOO_LONGSpráva prekračuje povolený limit správ X.
INCORRECT_RECIPIENT_ADDRESSChybný príjemca: XXX
PRIMARY_NUMBER_TEXT_NUMBERS_DISABLEDTextové identifikátory sú zakázané pre všetky čísla
VIRTUAL_NUMBER_TEXT_NUMBERS_DISABLEDTextové identifikátory nie sú pre toto číslo povolené
TEXT_NUMBER_MUST_BE_ALPHANUMERICTextový identifikátor neobsahuje alfanumerické znaky
TEXT_NUMBER_NOT_ALLOWEDTento textový identifikátor nie je povolený
TEXT_NUMBER_LENGTH_EXCEEDTextový identifikátor prekračuje povolený limit 10 znakov
RECIPIENT_REQUIREDJe potrebné zadať aspoň jedného príjemcu správy
TEXT_REQUIREDText správy musí byť zadaný
INVALID_DELIVERY_TIMENesprávny formá dátumu a času. Je požadovaný tvar timestamp napr. 2014-09-09 10:45:00
INVALID_CONCAT_VALUEHodnota „concat“ je nesprávna. Povolené hodnoty sú 1,2,3
INVALID_PRIORITY_VALUEHodnota „priority“ je nesprávna. Povolené hodnoty sú 1,2,3
INVALID_VALIDITY_VALUEHodnota „validity“ je nesprávna. Povolené hodnoty sú 1-1440
INVALID_TYPE_VALUEHodnota „type“ je nesprávna. Povolené hodnoty sú standard, flash
MESSAGE_NOT_FOUNDSpráva nebola nájdená
MESSAGE_ID_REQUIREDJe potrebné zadať parameter message_id
SENDING_DENIED_BY_DATETIMEOdosielanie správ v aktuálnom čase nie je dovolené
API_INTERFACE_SENDING_DENIED_BY_DATETIMEV aktuálnom čase nie je povolené odosielať správy prostretníctvom rozhrania API.