1. Home
 2. Docs
 3. SMS API popis
 4. 2. XML
 5. 2.7 Overenie telefónneho čísla

2.7 Overenie telefónneho čísla

Funkcia slúži na overenie existencie telefónneho čísla a operátora. Príkaz s použitím tokenu:

https://api.smsgate.sk/xml/check_phone_number?token=XXXXXXX&phone_number=xxxxx

Príkaz s použitím session ID:

https://api.smsgate.sk/xml/check_phone_number?session_id=XXXXXXXX&phone_number=xxxxx
ParameterTypPopis
token || session_idstringAPI token alebo session_id vrátené pomocou metódy auth. (Povinné)
phone_numberstringTelefónne číslo(Povinné)

Odpoveď

V prípade, že overenie prebehlo úspešne:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
  <result>
    <status>success</status>
    <description></description>
    <code>OK</code>
  </result>
  <phone_number>
    <exists>false</exists>
    <operator>DELIVERED</operator>
  </phone_number>
</response>
                  

V prípade chyby (príklad s konkrétnou chybou):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
  <result>
	<status>error</status>
	<description>Relácia nebola nájdená alebo expirovala</description>
	<code>SESSION_NOT_FOUND</code>
  </result>
</response>
                  

Popis parametrov

ParameterTypHodnoty
existsbooltrue – prípade, že telefónne číslo existuje
false – prípade, že telefónne číslo neexistuje alebo nie je platné
operatorstringVráti názov konkrétneho operátora. Hodnoty – Telekom|Orange|O2|Swan