1. Home
  2. Docs
  3. SMS API popis
  4. 1. JSON
  5. 1.5 Callback URL

1.5 Callback URL

Funcia zavolá definovanú URL v nastaveniach API pre automatické notifikovanie o stave SMS. Príkaz:

https:/smsapp.zakaznik.sk/callback.php?message_id=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&status=4&addressFrom=XXXXXXXXXX&addressTo=XXXXXXXXXX
ParameterTypPopis
message_idstringID SMS správy vygenerovanej funkciou send_sms
statusstringStatus správy
addressFromstringČíslo odosielateľa správy
addressTostringČíslo adresáta správy

Stavy SMS

StatusPopis
SCHEDULEDPlánovaná – Správa je načasovaná na neskoršie odoslanie.
QUEUEDVo fronte – správa bola prijatá a čaká na odoslanie.
SENTOdoslaná – správa bola odoslaná do SMS centra.
DELIVEREDDoručená – správa bola doručená adresátovi.
EXPIREDExpirovaná – časový limit na doručenie správy vypršal.
DELETEDZmazaná – správa bola odstránená z doručovacej fronty.
UNDELIVERABLENedoručiteľná – správu nie je možné doručiť.
DENIEDZamietnutá – správa bola zamietnutá SMS centrom.
IN_GROUPV skupine – Správa je zaradená do kadenčnej skupiny
BLACKLISTEDBlokovaná – Správa sa nachádza v blackliste a bola zablokovaná
ERRORChyba – správu nie je možné odoslať z dôvodu chyby. Systém sa pokúsi opätovne správu doručiť ešte 5 krát v priebehu 60 minút.
UNKNOWNNeznámy – správa bola odoslaná, ale nie je možné zistiť stav doručenia.