1. Home
 2. Docs
 3. SMS API popis
 4. 1. JSON
 5. 1.1 Funkcia auth

1.1 Funkcia auth

Pre použitím akejkoľvek funkcie je potrebná autentifikácia. Volaním tejto funkcie bude vygenerované session_id, ktoré je potrebné odosielať pri každej ďalšej požiadavke. Aplikácia ukladá session_id aj do šifrovaného cookie. Platnosť oboch session id je 15 min pri nečinnosti. V prípade, ak API klient nepodporuje ukladanie session_id alebo cookies, je potrebné pri každej požiadavke odosielať všetky údaje ako pri autentifikácii. V nasledujúcich kapitolách budú uvádzané príklady bez autentifikačných polí. Príkaz:

https://api.smsgate.sk/json/auth?token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ParameterTypPopis
tokenstringVygenerovaný api kľúč (Povinné)

Odpoveď

V prípade, že autentifikácia prebehla úspešne:

{
  "result": {
    "status": "success",
    "description": "",
    "code": "OK"
  },
  "session_id": "a1da7970-5464-11e4-867e-9d647178712c"
}

V prípade chyby (príklad s konkrétnou chybou):

{
  "result": {
    "status": "error",
    "description": "GET request nie je povolený.",
    "code": "GET_REQUEST_FORBIDDEN"
  }
}