1. Home
 2. Docs
 3. SMS API popis
 4. 2. XML
 5. 2.1 Funkcia auth

2.1 Funkcia auth

Pre použitím akejkoľvek funkcie je potrebná autentifikácia. Volaním tejto funkcie bude vygenerované session_id, ktoré je potrebné odosielať pri každej ďalšej požiadavke. Aplikácia ukladá session_id aj do šifrovaného cookie. Platnosť oboch session id je 15 min pri nečinnosti. V prípade, ak API klient nepodporuje ukladanie session_id alebo cookies, je potrebné pri každej požiadavke odosielať všetky údaje ako pri autentifikácii. V nasledujúcich kapitolách budú uvádzané príklady bez autentifikačných polí. Príkaz:

https://api.smsgate.sk/xml/auth?data=<XML>

XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request>
  <token>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</token>
</request>
ParameterTypPopis
tokenstringVygenerovaný api kľúč (Povinné)

Odpoveď

V prípade, že autentifikácia prebehla úspešne:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
  <result>
	<status>success</status>
	<description></description>
	<code>OK</code>
  </result>
  <session_id>a1da7970-5464-11e4-867e-9d647178712c</session_id>
</response>
                

V prípade chyby (príklad s konkrétnou chybou):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
	<result>
		<status>error</status>
		<description>GET request nie je povolený.</description>
		<code>GET_REQUEST_FORBIDDEN</code>
	</result>
</response>