1. Home
 2. Docs
 3. SMS API popis
 4. 2. XML
 5. 2.9 SMS Skupiny

2.9 SMS Skupiny

Funkcia slúži na získanie zoznamu všetkých SMS kadenčných skupín. Príkaz s použitím tokenu:

https://api.smsgate.sk/xml/sms-groups?token=XXXXXXX

Príkaz s použitím session ID:

https://api.smsgate.sk/xml/sms-groups?session_id=XXXXXXXX
ParameterTypPopis
token || session_idstringAPI token alebo session_id vrátené pomocou metódy auth. (Povinné)
limitintegerPočet záznamov, ktoré budú vrátené. Parameter sa aplikuje len v prípade, ak parameter „number“ obsahuje hodnotu „all“.
startFromintegerVráti záznamy od zadanej hodnoty. Parameter sa aplikuje len v prípade, ak parameter „number“ obsahuje hodnotu „all“.

Odpoveď

V prípade, že overenie prebehlo úspešne:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
  <result>
    <status>success</status>
    <description></description>
    <code>OK</code>
  </result>
  <groups count="1">
    <number>
      <id>1000</id> // ID skupiny
      <name>success</name> // Názov skupiny
      <isPaused>false</isPaused> // Odosielanie pozastavené
      <note>Text</note> // Poznámka
    </number>
  </groups>
</response>
                

V prípade chyby (príklad s konkrétnou chybou):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
  <result>
	<status>error</status>
	<description>Relácia nebola nájdená alebo expirovala</description>
	<code>SESSION_NOT_FOUND</code>
  </result>
</response>