1. Home
  2. Docs
  3. SMS API popis
  4. 2. XML

2. XML

URL

URL pre XML požiadavku, ktorá je odosielaná prostredníctvom POST requestu s Content-Type application/xml alebo text/xml. Odpoveď je vo formáte XML

https://api.smsgate.sk/xml

URL pre XML požiadavku, ktorá je odosielaná prostredníctvom GET requestu. Odpoveď je vo formáte XML

https://api.smsgate.sk/xml?data=<XML>

Articles