1. Home
 2. Docs
 3. SMS API popis
 4. 2. XML
 5. 2.5 Callback URL

2.5 Callback URL

Funkcia zavolá použitím XML GET definovanú URL v nastaveniach API pre automatické notifikovanie o stave SMS. Príkaz:

https:/smsapp.zakaznik.sk/callback.php?data=<vygenerovane XML podľa vzoru nižšie>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<callback>
  <message_id>xxxxx</message_id>
  <status>xxxxx</status>
  <addressTo>xxxxx</addressTo>
  <addressFrom>xxxxx</addressFrom>
</callback>
ParameterTypPopis
message_idstringID SMS správy vygenerovanej funkciou send_sms
statusstringStatus správy
addressTostringČíslo adresáta správy
addressFromstringČíslo odosielateľa správy

Stavy SMS

StatusPopis
SCHEDULEDPlánovaná – Správa je načasovaná na neskoršie odoslanie.
QUEUEDVo fronte – správa bola prijatá a čaká na odoslanie.
SENTOdoslaná – správa bola odoslaná do SMS centra.
DELIVEREDDoručená – správa bola doručená adresátovi.
EXPIREDExpirovaná – časový limit na doručenie správy vypršal.
DELETEDZmazaná – správa bola odstránená z doručovacej fronty.
UNDELIVERABLENedoručiteľná – správu nie je možné doručiť.
DENIEDZamietnutá – správa bola zamietnutá SMS centrom.
IN_GROUPV skupine – Správa je zaradená do kadenčnej skupiny
BLACKLISTEDBlokovaná – Správa sa nachádza v blackliste a bola zablokovaná
ERRORChyba – správu nie je možné odoslať z dôvodu chyby. Správu nie je možné odoslať z dôvodu chyby. Systém sa pokúsi opätovne správu doručiť ešte 5 krát v priebehu 60 minút.
UNKNOWNNeznámy – správa bola odoslaná, ale nie je možné zistiť stav doručenia.